بایگانی برچسب: آب دادن به عراقی های اسیر شده در جنگ تحمیلی

آب دادن به عراقی های اسیر شده در جنگ تحمیلی+عکس

عکسی که می بینید، در اواسط سال های جنگ، در جبهه های میانی گرفته شده است. گروهی از رزمندگان، به همراه تعدادی اسیر بعثی، در حال بازگشت به مواضع خودی هستند. وجود اسرای دشمن در میان جمع، حکایت از عملیات ایذایی پیروزمندانه ای می کند. نکته جالب توجه، صحنه سیراب …

ادامه نوشته »