بایگانی برچسب: آدم مگر فرجی دانا است؟!

همه که مثل فرجی دانا نیستند!

مجله مراحم

آیدین سیار سریع در روزنامه قانون نوشت:  رحمانی فضلی (وزیر کشور): نمایندگان محترم! آقایان! دوستان! دلواپسان! نام آوران! امروز آمریکای شمالی، اروپا و بخشی از آفریقا غرق در فساد، پول کثیف و تباهی است و به قول آقای احمدی نژاد آمریکا مثل ماشینی است که با سرعت به ته دره …

ادامه نوشته »