بایگانی برچسب: آزاردهنده ترین رفتار مردان

خانم ها از این رفتارها بیزارند (ویژه آقایان)

حتی یک مرد ایده آل هم کم و کاستی هایی دارد   بیشتر زنان درباره مرد ایده آل خود خیال بافی می کنند اما باید بدانند که حتی یک مرد ایده آل هم کم و کاستی هایی دارد. من با رجوع به خانم ها و پرس و جو از آنها …

ادامه نوشته »