بایگانی برچسب: آیا «آوای باران» داستان واقعی جامعه ایرانی است؟

آیا «آوای باران» داستان واقعی جامعه ایرانی است؟

جالب این که ممکن است در قسمت آخر پلیس و قانون از راه برسد و به یکباره کارهای عجیب-غریب بکند و همه چیز درست شود… در این صورت هم این تصویر به ذهن جامعه القا می شود که نهادهای حاکمیتی در جریان زندگی روزانه شهروندان حضوری ندارند تا نقشی داشته …

ادامه نوشته »