بایگانی برچسب: آیا تحمل زندگی زناشویی به خاطر بچه ها صحیح است؟

آیا تحمل زندگی زناشویی به خاطر بچه ها صحیح است؟

والدین خود من می ‌بایست در همان ابتدای ازدواج خود از هم جدا می‌شدند. آنها زندگی بسیار ناخوشایندی در کنار هم داشته، احترامی برای هم قائل نبوده و فرزندان خود را در خانه ‌ای پر از خشم، اضطراب، و مشاجرات و دعواهای مکرر بزرگ کردند.اما نظر من بخاطر تجربه شخصی …

ادامه نوشته »