بایگانی برچسب: آیا درد این مادر 76 ساله درمان دارد؟+عکس

۵۰ سال نگهداری از یک معلول جسمی و ذهنی +عکس

یک مادر پیر در گالیکش که فرزند ۴۹ ساله معلول جسمی، ذهنی و گفتاری اش را به تنهایی نگهداری می کند، از مسووولان درخواست یاری کرد. به گزارش ایرنا، این زن که ˈ نازآتون گرمابه میرسفلی ˈ نام دارد و ۷۶ ساله است از ۴۹ سال پیش نگهداری از تنها …

ادامه نوشته »