بایگانی برچسب: آیا ما باید حسرت قطر را هم بخوریم؟

ما باید حسرت قطر را هم بخوریم

ما اعتماد به نفس خود را، حتی، در برابر همسایگان خلیجی امان هم از دست داده ایم!  یکی از مدیران دفاعی ایران می گفت: « از یکی از وزرای خلیج پرسیدم که با این همه امکانات نطامی چرا این همه از ایران می ترسید؟» و او در جواب گفته بود: …

ادامه نوشته »