بایگانی برچسب: احمدی نژاد: رئیس جمهور شوم یارانه را 250 هزار تومان

وعده وحشتناک احمدی نژاد برای ریاست جمهوری

سعید لیلاز اقتصاددان با بیان این مطلب گفت: در سال 91 هم من گفتم دولت احمدی نژاد حتی میتواند به هر ایرانی یک میلیون یارانه بدهد. اما به چه قیمتی؟ به چه شکلی؟ یعنی بدون هیچ پشتوانه ای فقط پول منتشر کند.

ادامه نوشته »