بایگانی برچسب: ازدواج و كار

کار نداری زن نمیدیم زن نداری کار نمیدیم

بيكاري

چندسال پیش یکروز جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم، فوتبال نگاه می کردم و تخمه می خوردم. ناگهان پدرو مادر و آبجی بزرگ و خان داداش سرم هوارشدند و فریاد زدند که: ای عزب! ناقص! بدبخت!بی عرضه! بی مسئولیت! پاشو برو زن بگیر

ادامه نوشته »