بایگانی برچسب: از بین تمام استان های کشور، فقط ساعات کاری ادارات “قـــم” در ماه رمضان تغییر یافت !