بایگانی برچسب: از دوستیهای خیابانی تا روابط نامشروع!

از دوستیهای خیابانی تا روابط نامشروع!

عده زیادی از دختران برای همرنگی با دوستان و فاصله گرفتن از سنت ها، به درخواست های دوستی های خیابانی پاسخ مثبت می دهند و امیدوارند که این دوستی روزی به ازدواج ختم شود.دوستی هایی که شروع آن ساده اما عواقب آن سخت جبران نا پذیر است . بخصوص برای دختران که …

ادامه نوشته »