بایگانی برچسب: از چرچیل پرسیدند چرا در کشورهای خاورمیانه مستعمره دارید؟

از چرچیل پرسیدند چرا در کشورهای خاورمیانه مستعمره دارید؟

از چرچیل نخست وزیر بریتانیا پرسیده شد:شما قادر به حل مشکلتان با ایرلند شمالی نیستید که در همسایه گی تان هست، اما در کشورهای خاورمیانه مستعمره دارید! چـــرا ؟ جواب داد: در خاورمیانه دو ابزار داریم که در ایرلند نداریم… ۱) اکثریت نادان۲) اقلیت خائن    

ادامه نوشته »