بایگانی برچسب: اسب و گاو

تصاویر جالب از اهلی کردن حیوانات در اسپانیا

فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا

ستيوال "راپا داس بستاس" يا اهلي كردن حيوانات كه عموما حيواناتي همچون اسب و گاو هاي رام نشده هستند در منطقه گاليسياي اسپانيا برگزاار شد

ادامه نوشته »