بایگانی برچسب: اس ام اس تیکه دار به بعضیا باید گفت

به بعضیا باس گفت…

به بعضیا باس گفت: دم از مردونگی نزن برات سنگینه صُرفت میگیره – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – به بعضیا باید گفت : سعى کن وقتی نون و نمک کسى رو …

ادامه نوشته »