بایگانی برچسب: اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93

اس ام اس های فاز سنگین و مغرورانه

ﻋﮑـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻠﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﺩﯾـﺪﻧﯿـﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑَـﺮﺧﻮﺭﺩ ﺳــَﻨﮕﯿـﻨﻢ ﺳـﺒُﮑﺖ ﻣﯿـﮑﻨﻢ – – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – – اگــــــــِـه بِـخــوای بــــا مــــــــــــن بِــــپَّـــری نـــــَبـایـَد اَز اِرتـِــــفـاع بِـــــتَـرســـــی …✘ – – – – – – – – – …

ادامه نوشته »

پیامک های سنگین و مغرورانه

این قآنونِ زندگی مــَــنه بـودے ، نــوش نـَبودی ، فــَــرآموش .. – – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – – بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√ چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√ – – – – – – – – …

ادامه نوشته »