بایگانی برچسب: اس معنی دار

پیامک های معنادار و زیبا

امروز را برای بیان عشق به عزیزانت غنیمت شمار ؛ شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد ********** شکستن دل ،به شکستن استخوان دنده مى ماند… از بیرون همه چیز رو به راه است… اما هر “نفس” درد است که میکشى… ******** بلندترین شاخه ى درخت یک چیز را خوب …

ادامه نوشته »