بایگانی برچسب: اس مورد داشتیم

مورد داشتیم که… (۲)

مورد داشتیم پسره خواسته با دوست دخترش تک چرخ بزنه،کلیپس دختره باعث واژگونی موتور شده!!    طنز مورد داشتیم مورد داشتیم دلش گرفته بود دوستاش بهش تخلیه چاه معرفی کرده بودن ینی حس همدردیشون صاف تو لوزالمعده ام  طنز مورد داشتیم مورد داشتیم طرف آخر نوشتن خاطره هاش مینوشته این …

ادامه نوشته »