بایگانی برچسب: اشد مجازات برای پزشک متخلف/ فردا؛ جلسه سوم بررسی پرونده و صدور حکم