بایگانی برچسب: اصطلاح حرف مفت نزن

اصطلاح حرف مفت نزن

اصطلاح حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست! در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگرافخانه تاسیس شد اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگرافخانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشسته اند. دستور داد …

ادامه نوشته »