بایگانی برچسب: اصلا خدا جان؛ در خلقت بعضی ها؛ سنگ تمام گذاشته ای

اصلا خدا جان؛ در خلقت بعضی ها؛ سنگ تمام گذاشته ای

    بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی… بعضی ها؛…. بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان… تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان… اصلِ کار، تپش قلبشان… انگار که یک دنیا آرامش را به رگ …

ادامه نوشته »