بایگانی برچسب: اعضایی از بدن که در صورت نبودنشان انسان باز هم زنده است