بایگانی برچسب: القای مصنوعی

اسپرم جهشی و باروری چیست؟

اسپرم جهشی و باروری

شاید شما نیز جهش اسپرم را تنها با ذرّاتی می شناسید که دم آنها دائماً تکان می خورد، امّا حقیقت این است که قدرت جهش هر اسپرم، بسته به وجود یک سری ترکیبات شیمیایی دارد که خود، باز هم بستگی به کشش رحم زن برای بارور

ادامه نوشته »