بایگانی برچسب: انتشار سریع ویروس ابولا! هر هفته 10 هزار نفر

گسترش سریع ویروس ابولا! هر هفته ۱۰ هزار نفر مبتلا میشوند

ابولا٬ انتشار سریع ویروس ابولا! هر هفته 10 هزار نفر٬ بیماری ابولا٬ بیماری ابولا در اروپا٬ بیماری ابولا در ایران٬ بیماری ابولا چیست؟٬ رنج جانکاه ابولا٬ روستایی در کشور سیرالئون٬ عکس های تلفات ابولا٬ نشانه های بیماری ابولا٬ ویروس ابولا در اسپانیا٬ ویروس ابولا در ایران٬ ویروس ابولا چیست؟٬ ویروس ابولا یا ایبولا قابل کنترل نیست!٬ کشور سیرالئونکشور سیرالئون٬ کشوری که به خاطر ابولا از جمعیت خالی شد٬ گسترش سریع ویروس ابولا! هر هفته 10 هزار نفر

بر اساس جدیدترین گزارشات، ابولا در کشور سیرالئون بسیار سریعتر از سایر کشورهای درگیر با ابولا در حال پیشرفت است.       مجله مراحم: گفتنی است؛ در حال حاضر در مناطق روستایی در کشور سیرالئون، ابولا با شدت در حال سرایت به مردم و حتی حیوانات است. بررسی‌ها نشان …

ادامه نوشته »