بایگانی برچسب: انتقاد یک سایت دلواپس از فرهنگ غربی در شهرک غرب تهران !

انتقاد یک سایت دلواپس از فرهنگ غربی در بالاشهر تهران

صراط نیوز نوشت: قدیمی تر ها خوب بیاد دارند که در دوران محمد رضا شاه پهلوی ایران جولانگاه آمریکایها بود و در تمام نقاط کشورمان منافعی برای دولت آمریکا تعریف شده بود . بعد از مدتی که تعداد اتباع  آمریکایی  در تهران گسترش یافت ، دربار باید فکری برای اسکان آنها …

ادامه نوشته »