بایگانی برچسب: اولین کسی دروغ گفت چه کسی بود؟

اولین کسی که دروغ گفت چه کسی بود؟

اولین کسى که به دروغ گریه نمود شیطان بود. (آن ملعون به واسطه گریه ، دل بعضى را مى سوزاند، بعضى را غافل گیر مى کند و بر آنها مسلط مى شود و منحرفشان مى سازد.) اولین گریه دروغین او پیش حوا بود. وقتى که از فریب دادن آدم علیه …

ادامه نوشته »