بایگانی برچسب: ایرانی‌ها از کی صاحب “فامیلی” شدند؟

زمانی که ایرانی ها صاحب فامیلی شدند!

هرکس می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی (۱۸ سال تمام) در صورتی که نام خانوادگی وی قابل تغییر باشد، با رعایت قانون و دستور العمل،‌ نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اخذ اجازه از دارنده حق تقدم برای یکبار تغییر دهد کتاب‌های قدیمی را …

ادامه نوشته »