بایگانی برچسب: ایران را گیاهی نجس و دشمن بیت الله الحرام و رسول خدا

مفتی اعظم عربستان: ایران گیاهی نجس و دشمن رسول خداست

مفتی اعظم عربستان در مصاحبه با روزنامه سعودی عکاظ، در توهینی آشکار و وقیحانه علیه کشورمان با استفاده از الفاظی زشت و زننده، ایران را گیاهی نجس و دشمن بیت الله الحرام و رسول خدا توصیف کرد.

ادامه نوشته »