بایگانی برچسب: ایمان چند روز است که در حسرت مدرسه و دوستانش است و با شرایط جسمی که با اسیدپاشی از سوی یک زن برایش رقم خورده، اکنون به آینده مبهم خود می اندیشد. اتفاقی شگفت انگیز که آندو را در استقلال نگه می دارد! با

اسید پاشی روی پسر نوجوان +عکس

 ایمان چند روز است که در حسرت مدرسه و دوستانش است و با شرایط جسمی که با اسیدپاشی از سوی یک زن برایش رقم خورده، اکنون به آینده مبهم خود می اندیشد. اتفاقی شگفت انگیز که آندو را در استقلال نگه می دارد! با او در آپارتمانی کوچک در شهرک …

ادامه نوشته »