بایگانی برچسب: این خرگوش خیلی با غیرت است

فرشاد یک خرگوش ۱۵ ساله +تصاویر

تا بوده همین بوده.همیشه در جوامع انسانی بوده اند حیواناتی که در جلد آدمی درآمده اند و زندگی را به سبک خود و برای رسیدن به اهداف خود سپری کرده اند. مردمانی که برای رسیدن به حداقل های زندگی شان ” مجبور ” باشند تا پوستینی از حیوانات را بر …

ادامه نوشته »