بایگانی برچسب: این راه تنها راه حل مشکلات است

این راه تنها راه حل مشکلات است (داستانک)

روزی دو مرد جوان نزد استادی آمدند و از او پرسیدند: “فاصله بین دچار مشکل شدن تا راه حل یافتن برای حل آن مشکل چقدراست؟” استاد اندکی تامل کرد و گفت: “فاصله مشکل یک فرد و راه نجات او از آن مشکل برای هر شخصی به اندازه فاصله زانوی او …

ادامه نوشته »