بایگانی برچسب: این زنان سه قرن را دیده‌اند

این زنان سه قرن را تجربه کرده اند!

تعداد زن‌هایی که متولد قرن ۱۹ میلادی‌اند چند نفر است؟ چه تعداد از آنها زنده‌اند؟ طبق بررسی‌های به عمل آمده، تنها ۶ زن در دنیا از قرن ۱۹ میلادی وجود دارند که توانسته‌ند قرن ۲۱ را هم ببینند.   متولد ۱۸۹۸متولد ۱۸۹۹ متولد ۱۸۹۹ متولد ۱۸۹۹ متولد ۱۸۹۹ متولد ۱۸۹۸

ادامه نوشته »