بایگانی برچسب: این عکس ها خودشان حرف می زنند!

عکس های بدون شرح!!

اگر ما گوشی برای شنیدن داشته باشیم و بهوش باشیم، همه چیز در این جهان حرف می زند؛ تازه با صدای بلند هم حرف می زنند موجودات. مشکل این است که ما سخت مشغولیم و هوشمان گرفتار است و به همین دلیل بیشتر صداهای این جهان را نمی شنویم! مجله …

ادامه نوشته »