بایگانی برچسب: این کجا و آن کجا…

این کجا و آن کجا…

    عده ای سرب و گلوله , عده ای میلیاردها هردوتا خوردند اما این کجا و آن کجا!   این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا هردو میسوزند اما این کجا و آن کجا!   عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو …

ادامه نوشته »