بایگانی برچسب: بارش تگرگ های بزرگ (تصاویر)

بارش تگرگ های بزرگ (تصاویر)

این صحنه ها توسط تگرگ اتفاق افتاده است با وجود تذکر هواشناسی بیشتر خودرو هایی که در خیابان ها مانده بودند و تذکر را جدی نگرفته بودند دچار مشکل شده اند. نتیجه این است که ماندن در اتومبیل هنگام بارش تگرگ های یخی از آسمان توصیه نمیشود.  

ادامه نوشته »