بایگانی برچسب: بازی انلاین تیر و کمان

بازی تیراندازی با تیر و کمان

در این بازی شما ماوس را روی بازی که می آورید ماوس تبدیل به نشانه میشود که نشانه را رو سیبل تنظیم کرده و با کلیک کردن تیر اندازی کنید توجه کنید که ماوس را روی بازی میبرید سرعت نشانه کم است پس فکر نکنید بازی خراب است.

ادامه نوشته »