بایگانی برچسب: با خیالت خوشم از منوچهر نیسانی

مبصر امروز چو اسمم را خواند ، بی سبب فریاد کشیدم غایب

از پس شیشه ی عینک ، استاد ، سرزنش بار ، مرا می نگرد باز در دیده من می خواند ،که چه‌ها در دل من می گذرد می کند مطلب خود را دنبال ، « بچه ها عشق گناه است گناه » وای اگر بر دل نو خاسته ای ، لشکر عشق بتازد بیگاه

ادامه نوشته »