بایگانی برچسب: بزرگ ترین حفره ساخت بشر

بزرگ ترین چاله ساخت بشر +تصاویر

 روسها خدا رو شکر می کنند که هم بساط کمونیسم بر چیده شده و هم معدن میر ازکار افتاده است و گرنه معلوم نبود چه تعداد از آنها در اردوگاه های کار اجباری مجبور بود به جهنم سیبری بروند و در این معدن غول پیکر کار کنند. معدن میر در …

ادامه نوشته »