بایگانی برچسب: بشنو و باور نكن (قصه کودکانه)

بشنو و باور نکن (قصه کودکانه)

در زمان‌های‌ دور، مرد خسیسی زندگی می کرد. او تعدادی شیشه برای پنجره های خانه اش سفارش داده بود . شیشه بر ، شیشه ها را درون صندوقی گذاشت و به مرد گفت باربری را صداکن تا این صندوق را به خانه ات ببرد من هم عصر برای نصب شیشه …

ادامه نوشته »