بایگانی برچسب: بهترین شعر های معاصر

حرف ها دارم برایت خوب من، میخوانی ام؟

حرف ها دارم برايت خوب من، ميخواني ام؟ ... درد ها دارم اگر من روز و شب باراني ام... مثل شهري كه براي زلزله آماده است... پر شدم از استرس هاي پس از ويراني ام...

ادامه نوشته »