بایگانی برچسب: بیایید فرهنگ مثبت را از خودمان شروع کنیم

لطفا برای با فرهنگ شدن بیشتر این نکات را رعایت کنیم

مجله مراحم

بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم پس با تفکر به آنها و سعی در تجدید رفتارهای بعضا زشت مان! فرهنگ خود را بهتر و غنی تر از گذشته کنیم.

ادامه نوشته »