بایگانی برچسب: تئاتر خیابانی این کار در شأن من نیست !

تئاتر خیابانی «این کار در شأن من نیست»

مجله مراحم: جشنواره تئاتر خیابانی به مناسبت هفته کارگر صبح کشنبه با حضور علی ربیعی وزیر کار و معصومه ابتکار در محوطه ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.     ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  

ادامه نوشته »