بایگانی برچسب: تبادل همسر

Open Marriage (ازدواج اشتراکی)! پدیده جدید در اروپا

Open Marriage که به طور تحت اللفظی ازدواج باز یا اشتراکی ترجمه میشود به رابطه ای گفته میشود که دو جنس مخالف باهم پیمان ازدواج میبندند اما در این نوع ازدواج هردوطرف مجاز هستن در هرزمان با شخص ثالثی وارد رابطه شوند.             ازدواج باز انواع …

ادامه نوشته »