بایگانی برچسب: تبلیغات خرید و فروش کلیه

این تبلیغاته؛ تکه ای از جان است!

تبلیغات خرید و فروش کلیه که از سال ها قبل در قالب شماره نویسی بر روی دیوار و در خیابان های اطراف انجمن حمایت از بیماران کلیوی رواج دارد با وجود ممنوعیت ها همچنان ادامه دارد. بر دیوارهای خیابانی که انجمن حمایت از بیماران کلیوی در آن قرار دارد، جدولی …

ادامه نوشته »