بایگانی برچسب: تجاوز یعنی…

تجاوز یعنی…

تجاوز یعنی…!! تو تاکسی خانوم بغل دستی از نوع نشستن یک مرد احساس راحتی نکنه…!! تجاوز یعنی…!! دختری به خاطر ترس از نگاه هرزه یک مرد…!! تو گرمای تابستون مجبور شه مسیری رو بدوه…!! تجاوز یعنی…!! دوستت دارم گفتنت هزار تا معنی بده تجاوز یعنی…!! ویران کردن کاخ آرزوهای یک …

ادامه نوشته »