بایگانی برچسب: ترشی ها ارزش غذایی ندارند

این مطلب را بخوانید و ترشی نخورید

ترشی,ترشیجات

شـور و تـرشی خـورهای قـهار بخواننـد عوارض خوردن ترشیجات اگر توجه کرده باشید هوا که سرد می شود میل و رغبت مان به خوردن انواع شور و ترشی بیش از هر فصل دیگر می شود و احساس می کنیم خوردن آبگوشت و اشکنه با ترشی مخلوط، کله گنجشکی و کله …

ادامه نوشته »