بایگانی برچسب: تشخیص سرد یا گرم بودن افراد در رابطه جنسی

شما در رابطه جنسی سرد مزاج هستید یا گرم مزاج؟

رابطه جنسی،سرد مزاج,هات بودن در رابطه جنسی,گرم مزاجی در رابطه جنسی

فرادی که رنگ پوست بدن سفید تری داشته باشند دارای میل جنسی کمتری بوده و در این زمینه سردترند اما هر مقدار رنگ پوست به طرف سبزه شدن و سیاه شدن برود از وجود میل جنسی...

ادامه نوشته »