بایگانی برچسب: تصادف میان یک دستگاه اتوبوس با تانکر حامل سوخت در جنوب پاکستان