بایگانی برچسب: تصاوير شاه كركس

تصاویر و زندگی جالب شاه کرکس ها

دلیل عادت غذایی غیر اشتها آور خود، شاه کرکس‌ها به تنهایی یک طاقچه بوم‌شناختی را پر می‌کنند، و به جلوگیری از گسترش بیماری‌های ناشی از باقیمانده اجساد کمک می‌کنند.    همانند سایر کرکس‌ها، شاه کرکس نیز جانوری مردارخوار به شمار می‌رود که اجسادی که کشته شده یا حالت عادی مرده …

ادامه نوشته »