بایگانی برچسب: تصاویری از ماورای واقعیت

تصاویری جالب از دنیای ماورای واقعیت و تخیلی

مجله مراحم

دیر زمانی است که سوررئالیسم (فرا واقع گرایی) در هنر با نام “سالوادور دالی” پیوند خورده است. مکتبی که به عقیده ی بسیاری زاییده ی توجه اندیشمندان قرن بیستم به نظریات فروید روانپزشک اتریشی در باب ضمیر ناخودآگاه و رویا بوده است. از آن زمان تاکنون هنرمندان زیادی پای در …

ادامه نوشته »