بایگانی برچسب: تعبیر بوسیدن در زمانهای مختلف از تاریخ

عادت بوسیدن چگونه شروع شد؟

میدانیم که بوسیدن نوعی اظهار علاقه میباشد. ولی مدتها پیش از آنکه بوسه به این منظور به کار رود در بسیاری از نقاط دنیا بوسیدن را برای اظهار بندگی و کرنش به کار میبردند. در برخی از قبایل آفریقایی رسم بود که بومیان زمینی را که رئیس قبیله از روی …

ادامه نوشته »